MortalinOnline Hygiejnekurser
Mortalin

Om os

mortalinakademi_om_os

Mortalin kursusakademi

Mortalins kursusakademi er en del af A/S Mortalin.

Historien

I 1938 blev der vedtaget en lov, der gjorde kommunerne ansvarlige for at bekæmpe rotter efter et sæt faste retningslinjer. En lov, der i øvrigt stadig gælder i dag, selvom der er ændret en del i retningslinjerne gennem årene.

Loven fik Gustav Larsen til at grundlægge Mortalin i Haslev. Gustav Larsens ide var at producere og sælge rottebekæmpelsesmidler eller at udføre bekæmpelsen for kommunerne på kontrakt.

Det viste sig at være en god ide. Efter nogle vanskelige år under besættelsen, kom der for alvor gang i aktiviteterne, og virksomheden bredte sig fra Sjælland ud over hele landet.

Størst siden 1970’erne

Rottebekæmpelsen var fra starten i 1938 den væsentligste aktivitet for Mortalin. Men efterhånden begyndte virksomheden også at interessere sig for mosegrise, muldvarpe, mus og fluer.

De primære kundegrupper var kommuner og mejerier. Fra starten var der ca. 1.400 kommuner og næsten ligeså mange mejerier. Kommunerne havde brug for bekæmpelse af rotter, muldvarpe og mosegrise. Mejerierne havde, af hensyn til mælkehygiejnen, brug for bekæmpelse af fluer hos leverandørerne.

Midt i halvfjerdserne var vores markedsandel over 50 % på de to markeder. Det er den ikke længere, men vi har stadig den største markedsandel på kommunemarkedet.

Den solide placering på markedet gav grundlag for en udbygning af vores aktiviteter, så de omfattede skadedyrsbekæmpelse i mere bred forstand.

På ca. samme tid blev de første forebyggende aftaler (serviceaftaler) indgået. Konceptet bestod af en sikring mod gnavere. Siden kom insektbekæmpelse og overvågning af skadedyr til.

Netop det område har udviklet sig til i dag at være ét af vores kerneområder med en portefølje på mere end 5.000 kunder, fordelt på næsten alle erhvervsgrene.

Indtil 1976 var virksomheden ejet af stifteren Gustav Larsen, der tillige drev en stor byggevirksomhed. Den kom dog i vanskeligheder og måtte lukke. I samme forbindelse solgte Gustav Larsen Mortalin til den nuværende ejer civilingeniør Ib Rasmussen.